Nepolitické sdružení Hostiňáků, kterým není lhostejný osud Hostinného, chtějí se aktivně podílet na jeho rozvoji a mít při rozhodování o dalším směřování našeho města možnost VOLBY. Pracujeme pro Vás už dvanáct let a neměníme směr!

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU VE VOLBÁCH A BUDEME USILOVNĚ PRACOVAT NA NAPLŇOVÁNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU.
                       

KOALIČNÍ SMLOUVA

Koaliční smlouva pro Hostinné je podepsána.

Koaliční smlouva

o spolupráci v orgánech města Hostinné ve volebním období 2014 – 2018

SPLH – Sdružení pro lepší Hostinné,
jednající Dagmar Sahánkovou (předseda sdružení)

a

sdružení HOSTINNÉ ŽIJE!
jednající Petrem Kesnerem

na základě výsledků voleb do Zastupitelstva města Hostinné ze dne 10. a 11. října 2014, při vědomí blízkosti programů smluvních stran a v zájmu rozumné a odpovědné správy města Hostinné uzavírají tuto koaliční smlouvu:

Čl. I.
Předmět a účel smlouvy

1. SPLH a HŽ (dále také „smluvní strany“) uzavírají tímto dohodu o spolupráci ve všech orgánech Města Hostinné ve volebním období 2014 až 2018, která zakládá koalici (dále jen „Koaliční smlouva“ nebo „smlouva“).
2. Cílem koaliční spolupráce je společné prosazení programových záměrů výslovně uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy a převzetí společné odpovědnosti za správu města Hostinné.
3. Předmětem této smlouvy je:

a) stanovení programových priorit, které vyplývají z volebních programů smluvních stran,
b) jasné a bezvýhradné vyjádření společného zájmu smluvních stran a všech členů jejich zastupitelských klubů v Zastupitelstvu města Hostinné na jejich prosazení,
c) stanovení postupu k dosažení tohoto cíle, stanovení principů koaliční spolupráce včetně dohody o ustavení a personálním složení orgánů města.

Čl. II.
Programové prohlášení

1. Smluvní strany se zavazují, že programové záměry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy se stanou základem Programového prohlášení Rady města Hostinné, které bude po projednání v jednotlivých zastupitelských klubech smluvních stran projednáno a schváleno Radou města Hostinné.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou ve veškeré své činnosti a ve všech orgánech města Hostinné prosazovat naplnění takto schváleného Programového prohlášení a že podpoří a schválí veškerá konkrétní opatření k tomu směřující.

Příloha č. 1

Základní programové záměry účastníků Koaliční smlouvy ze dne 24. října 2014 pro Programové prohlášení Rady města Hostinné pro volební období 2014 až 2018.
Tyto programové záměry vycházejí z volebních programů SPLH a HŽ na základě shodných programových priorit a jsou programovým průnikem obou partnerů. Cílem programového prohlášení bude stanovit prioritní vůle v níže uvedených oblastech, o jejichž splnění budou oba partneři společnými silami usilovat ve volebním období 2014 – 2018.

1. Výstavba a rozvoj území, životní prostředí:

 • Revitalizace sídliště
 • Přestavba stávajícího areálu koupaliště na multifunkční sportovně-kulturní areál
 • Revize územního plánu se záměrem vytvoření jasně definovaných částí města (zóna klidu, parkování, zeleně, byznysu, odpočinku apod.)
 • Po analýze a inventarizaci nemovitého majetku podpora rozvoje území po bývalých továrnách a využití chátrajících objektů
 • Vytvoření podmínek pro rozvoj neorganizovaných volnočasových aktivit a sportu
 • Rozvoj a obnova městské zeleně a zkvalitnění rekreační funkce příměstských lesů
 • Vytvoření podmínek pro čerpání možných dotací

2. Bytová politika a bydlení, sociální politika, kultura a sport:

 • Uvolnění stavebních parcel pro soukromou výstavbu domů a bytů
 • Aktivní řešení sociální politiky na území města
 • Spolupráce se sportovními organizacemi
 • Podpora kultury realizovaná jak ze strany města tak soukromými subjekty

3. Otevřená komunikace radnice s občany a podnikateli

 • Informování občanů města o investičních záměrech v dostatečném časovém předstihu
 • Zpřístupnění zápisů a zvukových či audiovizuálních nahrávek z jednání ZM
 • Transparentní rozpočet a jeho zveřejňování
 • Zveřejňování všech výběrových řízení, smluv a faktur, včetně veřejných zakázek (nad 50 tis. Kč)
 • Aktivní komunikace s podnikateli a zaměstnavateli a jejich podpora

4. Bezpečnost a ochrana občanů

 • Opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti ve městě
 • Řešení problematiky sociálně nepřizpůsobivých skupin občanů
 • Omezení rizikových provozoven a kontrola stávajících problematických zařízení (herny)
 • Protidrogová strategie a politika založená na prevenci užívání drog a s tím spojených sociálně patologických jevů
Chcete nám něco sdělit? Chcete s něčím pomoci? Podělit se o zkušenosti? Napište nám!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one