Nepolitické sdružení Hostiňáků, kterým není lhostejný osud Hostinného, chtějí se aktivně podílet na jeho rozvoji a mít při rozhodování o dalším směřování našeho města možnost VOLBY. Pracujeme pro Vás už dvanáct let a neměníme směr!

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU VE VOLBÁCH A BUDEME USILOVNĚ PRACOVAT NA NAPLŇOVÁNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU.
                       

Ustavující zasedání ZM

Ustavující zasedání zastupitelstva.

V sobotu 8.11.2014 proběhlo ve velkém sále Národního domu, který byl zcela zaplněn,  ustavující zasedání ZM Hostinné. Podle očekávání a také podle koaliční smlouvy došlo ke změně ve vedení města. Bývalý starosta Bc. Karel Klíma po složení slibu zastupitelů a procedurálních úkonech řídil volbu nového starosty v našem případě starostky. Tou se stala naše zastupitelka Ing. Dagmar Sahánková, která již řídila zbytek jednání. Po úvodním projevu, ve kterém poděkovala bývalému vedení města, připomněla vizi koalice Sdružení pro lepší Hostinné a Hostinné žije. Následovala volba místostarosty, jímž se stal Mgr. Petr Kesner ze sdružení Hostinné žije, a poté byli zvoleni zbylí členové rady. Při veřejné volbě jednotlivých členů rady bylo určitě zajímavé pozorovat jednotlivé opoziční zastupitele, kteří svým „PRO, PROTI, ZDRŽEL SE“ vyjadřovali své osobní antipatie či sympatie vůči jednotlivým kandidátům na člena rady. Dá se říci, že žádná strana z opozice nehlasovala jednotně ani proti všem, ani se jednotně nezdržovali. Trochu působili anarchisticky. Překvapivě pak zejména zastupitelé zvolení za ČSSD, kteří jako jediní z bývalého „proklímovského“ tábora dostali místo v radě, nehlasovali jednotně ani pro novou starostku ani pro místostarostu o zbytku členů rady nemluvě. Tím působili jako účastníci – neúčastníci koalice připomínajíce pohádku o královně Koloběžce.
Poměrně úsměvně působilo zřízení kontrolního výboru, kdy se opozice vzdala možnosti řídit kontrolní výbor, a tedy plnit funkci demokratické opozice. Nejvíce nás překvapil nezájem od zastupitelky za hnutí Ano, které na všech plakátech a bilboardech deklaruje, že „na to prostě dohlédne.“ Zřejmě za tím stojí nezkušenost nové zastupitelky.
Po působivém projevu bývalého starosty bylo jisté, že odchází silný politik, který přesně ví co a kdy říci. Následovala krátká diskuze a během hodiny bylo jednání ukončeno. Přejeme novému vedení města hodně úspěchů a energie při plnění svého programu a věříme ve spolupráci napříč celým politickým spektrem.

SPLH
Chcete nám něco sdělit? Chcete s něčím pomoci? Podělit se o zkušenosti? Napište nám!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one