Nepolitické sdružení Hostiňáků, kterým není lhostejný osud Hostinného, chtějí se aktivně podílet na jeho rozvoji a mít při rozhodování o dalším směřování našeho města možnost VOLBY. Pracujeme pro Vás už dvanáct let a neměníme směr!

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU VE VOLBÁCH A BUDEME USILOVNĚ PRACOVAT NA NAPLŇOVÁNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU.
                       

ZASTUPITELSTVA 2010-2014

Protože naše sdružení jedná otevřeně a nic neschovává, poskytujeme všem, kdo se chtějí informovat, jak probíhala zastupitelstva ve vgolebním období 2010-2014 jejich zápisy. Byl to těžký boj je z úřadu dostat, ale s pomocí sdružení Hostinné žije!, právníků a zákona o informacíc se podařilo. Mnohé obce zápisy samy zveřejňují, zastupitelstva jsou veřejná tak proč by ser jejich zápisy také nemohly zveřejňovat. Není přeci co tajit! Zápisy máte k nahlédnutí s naším krátkým komentářem.
V zápise se neobjevuje, kdo jak hlasoval. Jednalo se podle starého jednacího řádu.
Volba členů finančního a kontrolního výboru. Díky tomu, že pan starosta navrnul první více svých členů výborů na naše navržené kandidáty demokraticky nezbylo místo. První se hlasovalo o těch dříve navržených. Navrhli jsme změnu jednacího řádu, kterou jsme na příštím zastupitelstvu předložili. Stanovily se termíny jednání ZM na 2011, nejméně jednou za tři měsíce. Požádáno o rozpočet v EXCELu.
Na tomto jednání se schvaloval námi navržený nový jednací řád. Pořizování videozáznamu ZM, zvukového záznamu ZM v plném rozsahu pro případné nejasnosti v budoucnosti bylo zamítnuto (odůvodněno údajnou finanční náročností a studem zastupitelů). Zveřejňování zápisu na webových také nebylo schváleno. Poskytování rozpočtu v EXCELU nebylo potvrzeno.Byly zamítnuty žádosti členů zastupitestva o podklady, podle kterých rozhoduje Rada města o městských záležitostech. Jak se má zastupitel orientovat ve všech otázkách, pokud k nim nemá dostatek podkladů?
Řešení situace na Základní škole Karla Klíče, obecně závazné vyhlášky.
Rozpočtové opatření č. 3/2011, darovací smlouvy. Paní Ing. Kovářová vystoupila s návrhem sejít se na pracovním zastupitelstvu, kde by se zastupiteléměli seznámit blíže s rozpočtem a s investičními akcemi. Pan starosta sdělil, že plánované pracovní jednání ZM je na 10. října, kde je také potřeba se zabývat otázkou koupaliště. Zastupitelé se tedy dohodli na setkání 10.10.2011 v 16,00 hod. přímo na koupališti v Hostinném.
Schválil se prodej pozemků zahrádek na Kudrnáči. Zastupitelstvo přijalo dar od Městské správy, bývalou slévárnu TOS. Naši zastupitelé byli proti, dar by přijali až pokud by byla jasně vyřešena otázka možných ekologických zátěží v areálu bývalých sléváren. Navrhovali jsem rozbory půdy, což bylo zamítnuto a to se nám zdá velmi neopatrné s ohledem na možnou budoucí finanční zátěž města. Schvalovala se zřizovací listina Muzea a knihovny. Podle slov starosty  při posílání mailem vypadl z preambule nejdůležitější zákon (po upozornění, že v listině něco důležitého chybí), kterým se všechna muzea musí řídit a to "zákon o ochraně sbírek muzejní povahy". Bal tedy na naše upozornění doplněn. V zápise se to nedočtete, protože doslovný a zvukový záznam není:(. Majetek předaný organizační složce do správy je vymezen ve zřizovací listině takto: "Organizační složka nedisponuje s majetkem města, hospodaří s majetkem zřizovatele". Zřizovatel a město je to samé, inventární seznam žádný, majetek v řádech až stovky milionů Kč.
Diskutoval se o změně územního plánu, o jednotlivých bodech jsme chtěli hlasovat smaostatně. Náš návrh neprošel. Dále se měnily příspěvky na sport pro mládež.
8.ZM - 06/2012  172.77kB
Majetkové záležitosti, nesouhlas FV s dětským hřištěm na bývalém hřbitově.
9.ZM - 06/2012  87.54kB
Sloučení DDM a ZUŠ.
10. ZM - 09/2012  120.97kB
Řešily se především majetkové záležitosti. Nepodpořili jsme příspěvek Římsko katolické farnosti
děkanství , Horní Brána č.p. 3, Hostinné ve výši 360 000 Kč na I. etapu restaurování JZ části
fasády děkanství, protože opravy soukromého majetku by měl hradit majitel. Přesto tato částka byla z rozpočtu uvolněna.
11. ZM - 11/2012  105.61kB
Změna územního plánu, majetkové záležitosti.
12. ZM - 12/2012  158.61kB
Podpořili jsme majitele hotelu Dorinka v jejich snaze o odkup části přilehlého neudržovaného pozemku u jejich hotelu naproti masně a drogerii) za účelem parkování hotelových hostů. Pan starosta sdělil, že důvod zájmu o koupi mu  není znám. Neprošlo.
Dále jsme se v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí ulice Nádražní dozvěděli, že jsou plánována parkovací stání od restaurace u masny v Nádražní ulici až k přejezdu kolem pivnice "U Bicana".
Projednával se biotop, byli jsme seznámeni s jeho nedostatky a riziky a bylo navrženo " zda na místo umělého betonového bazénu napodobujícího přírodníprostředí by nestálo za uvážení jít obrácenou cestou a vybudovat přirozenou vodní plochu například na toku Východního potoka, jak to předpokládá platný územní plán a vybudovat ji tak, aby umožňovala koupání v přírodních podmínkách." Tím je myšlena přehrada pod Antoníčkem v údolí směrem na Čermnou v lese.
"Pokud jde o finanční zajištění vybudování koupaliště, tak není v této době znám žádný externí zdroj financování a realizace je plně na finančních možnostech investora. RM doporučuje ZM - nadále sledovat technologický i právní vývoj v oblasti veřejného využití
koupacích biotopů i přesto, že realizace překračuje reálné možnosti města jako jediného financujícího investora."
13. ZM - 02/2013  119.14kB
Smlouva s MP Trutnov. Zpráva za minulé období nebyla předložena, požádáno o její vyhotovení, nikdy nabyla zastupitelům předána. Ani nevíme, co si konkrétně kupujeme.
Finanční záležitosti - transfery a smlouvy- hlasuje se vždy o velkém množství různých dotací dohromady. Tentokrát jsme se zdrželi, nejde vždy mít na všechny dary stejný názor. Schvalujte si celý balík?
14. ZM - 05/2013  126.34kB
Závěrečný účet města a zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2012, rozpočtové opatření č. 1/2013. U rozpočtu jsem se zdrželi, nedostali jsme konkrétní plány oprav, vždy vše kumulováno do jedné částky.
15. ZM - 06/2013  127.88kB
Popovodňové zatupitelstvo - schválily se finanční výpomoci pro postižené občany. O konkrétních darech pro Hostinné,  kolik a od koho, jsem se jako zastupitelé nic nedozvěděli.
16. ZM - 09/2013  147.37kB
Schválilo se nové využití a oprava budovy "Červené školy" a  rekonstrukce objektu kina č. p. 139 Hostinné. Východní potok - povodňové opatření.
Zastupitelstvo uložilo RM připravit podklady pro rozhodnutí o dokončení vodního díla na Východním potoce s důrazem na zajištění povodňové ochrany a vhodné příměstské rekreační využití. Takže koupaliště bude, ale v lese pod Antoníčkem. Pro tento návrh jsme ruce nezvedli! O tom se ale ve zpravodaji nedočtete.
Byla schválena studie pro zástavbu RD v lokalitě Dobrá Mysl.
17. ZM - 12/2013  235.16kB
Rekonstrukce kina - ukázkový případ toho, jak zastupitel v Hostinném má omezenou možnost volby. Je vám představena jedna studie/návrh s konkrétním obsahem a ber nebo nech být. Pokud kino chcete, ale představovali jste si ho truchu jinak a s jinými prvky, náplní, vybaveností, máte smůlu. Takhle to bude a basta. Žádná debata předem. Proto jsme se zdželi. A navíc nám nebyly ani sděleny odhadované provozní náklady (nesjou známy). Jak se pak mám odpověďně rozhodovat? Klášter nás stojí cca 3.800.000 Kč ročně, budeme se pohybovat ve stejných částkách? A co s Národním domem? Chtělo by to širší diskusi.
Rozpočet 2014- hlasovalo se opět o celém balíku usnesení najednou, rozdělení neprošlo.
18. ZM - 03/2014  121.54kB
Majetkové záležitosti, rozpočtové opatření č. 1/2014. Upozornili jsme na nedoatsečnou otvírací dobu muzea a infocentra (hlavně o víkendech). Muzeum  a klášter mají v zimní sezóně otevřeno 20hodin týdně a v letní 39 hodin týdně a v obou obdobích jsou polední pauzy. Nešlo by alespoň při tak velkých provozních nákladech mít muzeum více otevřené?
20. ZM - 06/2014  133.19kB
Rozpočtové opatření č. 2/2014, v diskusi drogová problematika, která nastartoval vznik sdružení Hostinné žije!
Chcete nám něco sdělit? Chcete s něčím pomoci? Podělit se o zkušenosti? Napište nám!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one