Nepolitické sdružení Hostiňáků, kterým není lhostejný osud Hostinného, chtějí se aktivně podílet na jeho rozvoji a mít při rozhodování o dalším směřování našeho města možnost VOLBY. Pracujeme pro Vás už dvanáct let a neměníme směr!

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU VE VOLBÁCH A BUDEME USILOVNĚ PRACOVAT NA NAPLŇOVÁNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU.
                       

CO SE POVEDLO

ČTYŘI ROKY V OPOZICI
V roce 2010 Sdružení pro lepší Hostinné díky 7.934 hlasů získalo pět členů v zastupitelstvu. Navzdory tomu, že jsme byli ve volbách druzí, na místo v Radě města jsme nedosáhli. Pan starosta Klíma nás hned na začátku volebního období důrazně upozornil, že město není o diskusi. Pak je tedy o diktátu a v tomto duchu se nesly následující čtyři roky.
Přesto se nám pár věcí podařilo prosadit, navzdory těsné menšině v zastupitelstvu. Změnou jednacího řádu se v zápisech ze zastupitelstva města uvádí, kdo a jak hlasoval. Bohužel zvukový ani obrazový záznam se nám prosadit nepodařilo (důvodem bylo to, že zastupitelé by se pak styděli).
Obraceli se na nás občané Hostinného v situacích, kdy s nimi město nezacházelo dobře. Často jsem si kladla otázku, čí zájmy má hájit. Zájmy svých občanů nebo majetkové zájmy obce? Odpověď je jasně daná v zákoně o obcích § 1 který říká, že obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. V §2 odst.2  se dočteme, že obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.
Hájili jsem tedy zájmy občanů například na Podháji, kdy po nich město požadovalo úhradu nákladů kanalizačních přípojek, které si neobjednali a nikdo s nimi tuto otázku předem nediskutoval. Nebylo to lehké, ale za pomoci právníků jsme občanům z Podháje poskytli takové podklady, na jejichž základě neobjednané práce platit nemuseli.
Také jsme se zabývali placením stočného v lokalitách, kde nebyla zavedena kanalizace a navzdory tomu Městská správa Hostinné účtovala odběratelům vody i stočné. Za co? Že odváděli vodu do septiku a odtud trativodem do polí? Docházelo tak roky k bezdůvodnému obohacování na úkor občanů města. Stočné už sice neúčtují, ale neoprávněně vybrané stočné není stále vráceno. Takto se dovede dceřinná společnost města chovat ke svým občanům a pečuje o jejich potřeby.
Dlouhodobým tématem byly městské lesy. Díky naší aktivitě byla stanovena jasná pravidla pro samovýrobu (zákaz těžby o víkendech, limit těžby na obyvatele). Morální střet zájmů se ale vyřešit nepodařilo. Nikomu z koalice nevadí, že se o lesy z pozice lesního hospodáře stará a veškeré dřevo i prodává člověk, který je zároveň majitelem firmy, která dřevo od města vykupuje. Zřejmě se město spokojí s prohlášením, že pan odborný hospodář hájí prvořadě zájmy našich lesů a až v druhé řadě zisk své firmy.
A abych končila v co nejpozitivnějším duchu, tak připomenu, že jsme uspořádali tři ročníky dlabání dýní a tři ročníky slavnostního rozsvěcení vánočního stromu. Obě tyto akce se setkaly s kladnou odezvou od veřejnosti a doufáme, že se stanou pro naše město pěknou tradicí.

 
Chcete nám něco sdělit? Chcete s něčím pomoci? Podělit se o zkušenosti? Napište nám!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one