Nepolitické sdružení Hostiňáků, kterým není lhostejný osud Hostinného, chtějí se aktivně podílet na jeho rozvoji a mít při rozhodování o dalším směřování našeho města možnost VOLBY. Pracujeme pro Vás už dvanáct let a neměníme směr!

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU VE VOLBÁCH A BUDEME USILOVNĚ PRACOVAT NA NAPLŇOVÁNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU.
                       
Jméno / odeslat anonymně
Opište prosím kontrolní kód "7428"
Pane Stavrovski, cituji Vás: "V pracovní dny, mám obsazené jednáními na 3 týdny dopředu......... A promiňte, víkendy věnuji rodině". Moje otázka: Kdy tedy budete pracovat pro město a občany? Jste pro mě dost nečitelná osoba a neumím si Vás dost dobře představit ve vedení města. Ostatní kandidáti o sobě prozradili více informací, Vy se chováte dosti tajemně.
",
Vážení, k obsahu předvolebního Informačnímu občasníku SPLH mám tyto připomínky:
1) ve svém profilu uvádí paní Sahánková, že "městské finance jsou v dobré kondici". Tomuto moc nerozumím. Jak mohou být městské finance v dobré kondici, když z vaší předvolební kampaně cítím, že za vlády starosty Klímy je vše špatně. A že by taková zásadní věc jako městské finance byla v pořádku, to se mi nechce věřit.
2) na straně 9 píše pan Stavrovski, že "členové rady v pracovní době navštěvují klub důchodců a tvrdí, že pokud bude ve vedení města někdo jiný než pan Klíma, již dotace a dary od města nedostanou a že my jsme proti starým lidem zaujatí." Moje matka chodí pravidelně na schůzky klubu důchodců a v posledních mnoha měsících nezaznamenala přítomnost žádné osoby z rady města, která by tato slova šířila.
3) na straně 8 v článku "Co pro nás znamená otevřený úřad" píšete, že "naprostá většina lidí ví, co je internet a ví, že informace se mají hledat tam. Město provozuje ze zákona městské stránky s elektronickou vývěsní deskou. Proč tedy nevyužít tento komunikační kanál ke sdělování maxima informací občanům." Začátek článku "Revitalizace sídliště a jeho okolí v Hostinném" na straně 10 vyznívá jako kritika, že se pan Pírek o této plánované zásadní akci dozvěděl opravdu jen čirou náhodou, a to když jednou navštívil městské stránky. Tady tomu tedy opět nerozumím. Na jedné straně je správné, že informace týkající se běhu města mají být zveřejňovány na internetu a na druhé straně je špatně, že informace týkající se běhu města jsou zveřejněny na internetu.
Vážení, k vaší aktualitě ohledně nákladů na hřbitov mám věcnou poznámku. Ve Zpravodaji města se píše o "investičních výdajích" týkajících se hřbitova ve výši 1,5 mil. Kč. V dopisu z finančního oddělení MÚ, který otiskujete, jsou uvedeny výdaje třídy 5 (běžné výdaje na provoz) ve výši 967 927,42 Kč a výdaje třídy 6 (kapitálové (investiční) výdaje) ve výši 1 480 812,11 Kč. Vaše reakce na informaci ve Zpravodaji města mi tedy přijde poněkud zmatená. Článek ve Zpravodaji města je o investicích a pojednává o investičních nákladech. Měli byste tedy rozporovat výši investičních nákladů. Pakliže se daný článek zabývá investičními výdaji nikoli výdaji celkovými, tj. i provozními, není mi jasné, v čem jsou informace ve Zpravodaji města polovičaté.
Ke KV mám už také jen malé shrnutí.
Jako člen KV jste, pokud jste tak trpěl nečinností KV, mohl navrhnout kdykoliv svolání KV, nebo dokonce mé odvolání. Jako členovi rady města, Vám ale logicky vyhovovala pozdější nečinnost KV. A k těm odměnám, které neustále propíráte a ke kterým jsem se již vyjádřil. Nekritizoval jsem ve svém článku odměny, ale závislost konání jednotlivých členů zastupitelstva na jiných příjmech od města pro ně či členy rodiny. Nikdy jsem nezmínil a nekritizoval přeci Vaše odměny za činnost v radě města a ani odměny za činnost zastupitele. Jednalo se vždy o možnost, být ovlivněn u hlasování při jednání zastupitelstva jinými, než funkčními odměnami. A tak jsem to napsal i v onom článku.
Jelikož jsem k tomuto tématu napsal a řekl téměř vše a jsem normálně pracující člověk, považuji naši debatu k tomuto tématu za ukončenou. Děkuji Vám za příspěvek a pokud budete chtít vysvětlit ještě nějaké jiné záležitosti můžete se ptát dále a až budu mít čas a skončím své pracovní povinnosti pak Vám mohu odpovědět. A omlouvám se za to že jsem se s Vámi nesešel dříve, než jak jsem navrhoval v úterý. V pracovní dny, mám obsazené jednáními na 3 týdny dopředu, Takže i v úterý by to bylo velmi komplikované nicméně proveditelné. :-) A promiňte, víkendy věnuji rodině, do které Vás, jak jistě víte,zatím nepočítám. S pozdravem Stavrovski
Dobrý den pane Junek, jelikož ani já nesouhlasím s formátem našeho webu navrhl jsem správci jeho změnu tak, aby celé články mohli být zde a nemizeli.K naší debatě která je zde mám už jen pár vět. Přestup mých kolegů z jiných stran k SPLH jsem nekomentoval z jednoho prostého důvodu. Členové SPLH kteří přešli z jiných uskupení prokázali totiž velký kus osobní odvahy, protože pokud by zůstali, ve svých původních stranách, byli by nyní již u kormidla na radnici. Dobrovolně se vzdali této možnosti , protože nesouhlasily s Vašimi kroky a směřováním radnic. Rozdíl mezi nimy a Vámi, které jsem popsal v občasníku je, že věděli že z toho nic mít nebudou a přesto to udělali a svých zásad se drží dlouhodobě dál. Mají totiž svůj názor, který si mohou v diskusi prosadit a na který je u nás brán vždy zřetel. Vy, jste šel bohužel, vždy opačným směrem.
Pane Stavrovski, naše debata nemusela být tak dlouhá, kdybyste neustále neodbíhal od tématu a věnoval se podstatě věci. Jistě, že mohl schůzi kontrolního výboru iniciovat kterýkoliv jeho člen. Třeba já nebo také zástupce Vaší koalice. Ta podstata ale tkví v tom, že Vy jste byl jejím předsedou a jenom Vy jste za svoji funkci dostával, a dodnes ještě dostáváte odměnu, ačkoliv jste tři roky nevyvíjel v tomto směru žádnou aktivitu. Dnes se tato částka pohybuje v součtu v řádu desetitisíců korun. A znovu ještě zdůrazňuji, že to není nic nedovoleného nebo protizákonného, je to „pouze“ nemorální. Nebýt Vašeho článku v Občasníku SPLH, kde se snažíte čtenáře přesvědčit, že jsem to byl opět já, kdo omezoval činnost kontrolního výboru, asi bych si na Vaše působení v jeho čele vůbec nevzpomněl. Člověk jako Vy, který káže o morálce druhých a vyzývá je k odstoupení z kandidátky, by měl mít před svým prahem obzvláště dobře zameteno. A mimochodem, s tou češtinou by to opravdu chtělo něco udělat. V tomto Vašem krátkém příspěvku jsou čtyři hrubky další drobné chybičky. Ve škole by to byla jasná pětka. 
Pane Stavrovski, protože prokazujete skutečně mimořádný talent pro odbíhání od podstaty věci, bude dobré, když se vrátíme na začátek, tedy ke kořenům. První příspěvky ve Vaší Návštěvní knize už dole mizí, tak to bude docela na místě. Celá záležitost začala rozšířením Vašeho občasného Občasníku, kde ve článcích podepsaných většinou Vámi, je moje osoba několikrát postavena do špatného světla, aniž by to bylo nějak doloženo (viz např. jakési „lukrativní zakázky“, str. 5). I zvedl jsem telefon a snažil se s Vámi sjednat schůzku, abyste mi vysvětlil, co těmito řádky míníte. Protože v té době již měla Váš občasník doma každá domácnost v Hostinném, chtěl jsem se sejít hned, ale Vy jste mi nabídl schůzku až za čtyři dny. Sdělil jsem Vám, že jediná moje možnost, jak se bránit, je napsat svůj názor na Váš web. Řekl jste mi, ať to udělám. V prvním příspěvku jsem kritizoval Vaši nečinnost v kontrolním výboru města, za kterou jste ale přesto pobíral měsíčně několik set korun. O přesné výši se můžeme klidně dohadovat, ale i kdyby to byla jen jediná koruna za měsíc, jsou to peníze pobírané nemorálně, i když ne nezákonně. V článku Kdo je kdo na str. 4 jsem vykreslen jako převlékač kabátů, ačkoliv i mnoho zastupitelů za Vaši volební stranu prošlo různými kandidátkami. O těch se tam však nepíše. O to více mě překvapila reakce paní Sahánkové, která svoji pozici klidně a logicky vysvětlila, i když mi to u čtenářů Občasníku nechodících na Váš web nikterak nepomůže. Je tu však alespoň cítit snaha o normální komunikaci mezi občanem - pisatelem příspěvku a kandidátem do voleb. Zde si dovoluji upozornit na skvělou komunikaci na webu strany Hostinné žije! Nejen, že mi bylo velmi slušně odpovězeno od paní Šitinové i pana Kesnera, ale mnou vytýkané nedostatky byly okamžitě odstraněny. Pane Stavrovski, těším se na Vaši reakci i n
rendum. Každý máme své postoje a svůj styl jednání. Já se snažím věci řešit otevřeně i když nejsou někdy příjemné, Vy umíte sestřihávat videa a dělat z nich zamlžené tendenční, články či pořady v KT. Myslíte si že by mi nebylo příjemnější, kdyby jsem mohl říct, že Vás chválím třeba za dokončení dětských hřišť dle plánu a schváleného rozpočtu. naopak stejně tak jak Vás kritizuji bych dokázal i uznat pokud by jste udělali pozitivní kroky. Škoda že tomu tak není. Vy to buď děláte úmyslně, nebo prostě nemáte na to vcítit se do potřeb lidí v Hostinném.
Dobrý den pane Junek, Ano máte pravdu na stránkách se moc nepohybuji, ale děkuji díky Vám jsem začal používat i Facebook. Takže z každé situace se snažím poučit, a posunout se kupředu. Víte, i ten náš 40timinutový telefonický rozhovor, ve kterém jsem se Vám snažil, i když neúspěšně vysvětlit Vaše otázky. Mne to posunulo dále v tom, že někteří lidé stejně nepochopí že dělají špatnou věc, ani kdyby jim to tvrdilo 1200 lidí. A to, že vnímáte reakci na Fb. ohledně reportáže na kabelovce za urážku rodiny, je vaše věc, ale není pravda. Komentuji zde pouze Vás a dceru Vladimíru. Vaše dcera natočila tendenčně-propagandistický pořad, ačkoli je na kandidátce Vaší strany. Do dnešního dne neoslovil nikdo z radnice a ani Vaše dcera, paní Sahánkovou, nebo někoho z opozice, zdali by se v zájmu objektivity, či vyváženého zpravodajství nechtěl k tomuto pořadu vyjádřit. Znamená to tedy, že pořad byl přímo objednán radnicí a je to jen šou bulvárního typu kterého se jako redaktorka ČT jak je v titulku, a zároveň jako kandidátka Vaší strany (čímž vstoupila do veřejného sektoru) neměla, dle mého účastnit. To nesvědčí o profesionalitě člověka který, má pod jménem titulek odkazující na veřejnoprávní televizi, deklarující výše uvedené hodnoty. Podle mne, to je ukázka toho jak vládnete médii v Hostinném. Pane Junek nemyslím si o sobě že se vydávám za člověka jakéhosi formátu. Jsem člověk jako každý jiný někdy i chybující, jen nemám rád, když se někdo schovává do zastupitelstva a vedení města, za jiným účelem než který mu byl mandátem udělen. To jest služba občanům a ne zneužívání jejich hlasů ve volbách, v jejich neprospěch. Dokonce mi nevadí ani vyslechnout si kritiku tak jak jsem to udělal v našem telefonickém rozhovoru, kde jsem se Vám snažil vysvětlit proč Vás nerespektuji v zastupitelstvu a Vy jste mi nevysvětlil proč jste navrhl shodit refere
Dobrý večer pane Junek, měl jsem Vás za čestného občana ale po první návštěvě zasedání zastupitelstva, jsem nabyl dojmu, že tam sedí nějaký jiný p. Junek, který tam nemá co dělat, takže by jste mi taky udělal radost, kdyby jste odstoupil.
V článku Občasníku SPLH na straně 4 „Kdo je kdo“ podepsaným SPLH (tedy všemi nebo nikým?) jsem spolu s panem Fišerou představen jako někdo, kdo stále převléká svůj pomyslný politický kabát a využívá cituji: „vývoj na politické scéně ve svůj prospěch“. Při pohledu na tuto statistiku to tak opravdu vypadá. Je to však opět jen poloviční pravda. Jako bezpartijní jsem dvakrát kandidoval za ODS a jednou spolu s mnoha dalšími bývalými odésáky za VPM (1998), protože ODS tehdy kandidátku nepostavila. Před volbami v roce 2006 jsem byl upozorněn, že na kandidátku ODS postaven nebudu, neboť jsem již starý a mezi připravovaný tým se nehodím. Vstoupil jsem tedy poprvé v životě do politické strany (TOP 09) a kandidoval pod její hlavičkou. A proč to všechno píšu? Ve zmíněném článku jsem označen jako odstrašující příklad politické korouhvičky, jako by všichni členové SPLH byli naprosto věrni jen té své jedné, jediné rodné straně, pardon, spolku. Jenže je to trochu jinak. Budeme-li se věnovat pouze SPLH pak zjistíme, že nejméně čtyři současné zastupitelky plus další člen už také převlékli kabáty. Tady jsou příklady: Paní Voláková před SPLH byla na kandidátkách Volba pro město a Unie svobody. Paní Kazihnitková zdobila kandidátku ODS a pan Joklík byl u VPM. Přestupem desetiletí by se pak jistě dal nazvat draft paní Sahánkové z kandidátky KDU-ČSL (1998!) do SPLH. Jak vidno ten, kdo se místní politice věnuje delší dobu, musel v průběhu času někdy přejít do jiného politického seskupení, protože to jeho se třeba rozpadlo. Ale autorům zmíněného článku se samozřejmě hodí příklady z jiných stran a ne z té své.
Omlouvám se, nezobrazil se mi podpis. Dagmar Sahánková
Vážená paní Sahánková, naprosto bez výhrad přijímám Vaše vysvětlení přestupu mezi politickými subjekty. Podobné vysvětlení jsem podal ve svém článku i já. Můj příspěvek není výtkou Vám ani dalším uvedeným zastupitelům, pouze upozornění na jednostranné informace v uvedeném článku, kde se píše o přestupech lidí na cizích kandidátkách, ale nikoliv o stejném jednání lidí na kandidátce Vaší.
10.08.2021 14:07:36
d.jasamedia
Chcete nám něco sdělit? Chcete s něčím pomoci? Podělit se o zkušenosti? Napište nám!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one